Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024

Gösterim: 8510

Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı Tanıtım Bilgileri

Programın Adı: Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı

Eğitim Türü: Tam Zamanlı 1. Öğretim

Programın Süresi: 4 yarıyıl

Program Bilgileri: Program Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' nın 19/8/2019 tarih ve 8415 sayılı yazısı ile kabul edilerek açılmış olup 2019-2020 Eğitim–Öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır.

Programın Amacı: Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı, kişilerde, kendi farkındalıkları ve becerilerini geliştirecek ve sosyal sorumluluk bilinci ile toplum üyelerinin çıkarlarını gözetecek bir perspektif sağlamayı hedeflemektedir. Bilimsel bilgiyi kullanarak birey, grup ve toplumu etkileyen sosyal, psiko-sosyal olguların nedenlerini anlamayı; arzu edilen değişimleri sağlamak için yoksullar, yaşlılar, engelliler, çocuklar, kadınlar, suçlular gibi dezavantajlı birey ve gruplarla, aile ve toplumla çalışma yöntem ve yaklaşımlarını kavramaya yönelik konuları kendisine konu edinmektedir. Böylelikle toplumsal sorunların gündelik sosyal yaşam içindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına, toplumsal refahın arttırılmasına, toplumsal barış ve güvenin sağlanmasına katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Programa Kabul Koşulları: Program; Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Politika, Sağlık Bilimleri, Yönetim ve Organizasyon, İktisat, Hukuk, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çocuk Gelişimi vb. bilim dallarını içeren disiplinler arası bir programdır.

Yüksek lisans programına kabul koşulları, öğrenci kontenjanları, aday öğrencilerde aranacak nitelikler ile başvuru ve değerlendirme sürecine ait bilgiler her ilan döneminde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilmektedir.

Kazanılan Derece: Sosyal Hizmet Yüksek Lisans derecesi.

Program Sorumlusu: Prof. Dr. Recep YILDIZ

Tel: 0266 717 01 17 e-mail: ryildiz@bandirma.edu.tr

Programın Akademik Kadrosu:

Prof. Dr. Recep YILDIZ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Adem BÖLÜKBAŞI (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

Doç.Dr. Zeynep ACA (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Fikri KELEŞOĞLU (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Fatih ALTUN (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü)

Doç. Dr. Onur BAYRAKCI (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü)

Prof. Dr. Diler YILMAZ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Kevser TARI SELÇUK (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

Doç. Dr. Didem AYHAN (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)