Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024

Gösterim: 1733

Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı Tanıtım Bilgileri

Programın Adı: Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın Dili: Türkçe

Eğitim Türü: Tam Zamanlı 1. Öğretim

Programın Süresi: 4 yarıyıl

Program Bilgileri: Program Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 14/12/2021 tarihli yazısı ile kabul edilerek açılmış olup 2021-2022  Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı itibariyle öğrenci kabulüne başlamıştır.

Programın Amacı: Program yoluyla özellikle ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde uygulanan beden eğitimi ve spor öğretimine yönelik gelişmeleri takip edebilen, her yaş, cins ve sağlık düzeyindeki bireylere sağlık için egzersiz uygulamalarını planlayıp, uygulayabilen; bu konularda derinlemesine araştırmalar yapabilen, nitelikli, üretken, araştırmacı toplum ve sporun sorunlarını bilerek çözüm yolları arayan spor bilimleri uzmanları yetiştirmektir.

Programa Kabul Koşulları: Programa üniversitelerin; Spor Bilimleri Fakülteleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon lisans mezunu olan kişiler kabul edilmektedir. Farklı alanlardan lisans mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır. Yüksek lisans programına kabul koşulları, öğrenci kontenjanları, aday öğrencilerde aranacak nitelikler ile başvuru ve değerlendirme sürecine ait bilgiler ilan döneminde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilmektedir.

Kazanılan Derece: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Derecesi

Program Sorumlusu :  Dr. Öğr. Üyesi Büşra SÜNGÜ

e-mail: bsungu@bandirma.edu.tr  

Programın Akademik Kadrosu:  

Dr. Öğr. Üyesi Büşra SÜNGÜ (Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü)

Prof. Dr. Nurettin CENGİZ (Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Hayrettin TEKÜMİT (Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Bekir ÇAR (Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü)

Doç. Dr. Muhammet Bora UZUNER (Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Gizem BAŞKAYA (Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Emre TAŞKIN (Tıp Fakültesi, Tıbbı Genetik Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan YILMAZ GÖKMEN (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)