Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023

Gösterim: 5755

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Tanıtım Bilgileri

Programın Adı: Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın Dili: Türkçe

Eğitim Türü: Tam Zamanlı 1. Öğretim

Programın Süresi: 4 yarıyıl

Program Bilgileri: Program Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 14.08.2020 tarih ve E.50319 sayılı yazısı ile kabul edilerek açılmış olup 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci kabulüne başlamıştır.

Programın Amacı: Sağlık Yönetimi tezli yüksek lisans programının amacı, lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaparak, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimine ilişkin bilgi birikimini geliştiren, sektöre katkı sağlayacak düzeyde kuramsal sağlık yönetimi bilgisine sahip, kendi alanında bağımsız araştırma planlayan, yürüten, multi-disipliner çalışma içinde yer alabilen öğrenciler yetiştirmektir. 

Programa Kabul Koşulları: Yüksek lisans programına kabul koşulları, öğrenci kontenjanları, aday öğrencilerde aranacak nitelikler ile başvuru ve değerlendirme sürecine ait bilgiler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sitesindeki başvuru kılavuzunda ilan edilmektedir.

Kazanılan Derece: Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans derecesi.

Program Sorumlusu: Doç. Dr. Gökhan ABA

Tel: 0266 717 01 17 / 4500 / 4503 e-mail: gaba@bandirma.edu.tr

Programın Akademik Kadrosu:

Doç. Dr. Gökhan ABA (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Ekrem SEVİM (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Arzu BULUT (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ASLAN (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Onur GÖZÜBÜYÜK (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi İnci Merve ALTAN (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı)