Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024

Gösterim: 1163

Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programı Tanıtım Bilgileri

Programın Adı: Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın Dili: Türkçe

Eğitim Türü: Tam Zamanlı 1. Öğretim

Programın Süresi: 4 yarıyıl

Program Bilgileri: Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11/05/2022 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile kabul edilerek açılmıştır. Program 2022–2023 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle öğrenci kabulüne başlamıştır.

Programın Amacı: Anatomi bilgisini üst düzeyde kullanarak anatomi ile ilgili hipotezleri kurma, çözme ve geliştirebilme yeteneğine sahip; anatomi alanına yenilik getiren bir düşünce, bilimsel yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı anatomi alanına uygulayabilen; anatomi ile ilgili özgün bir araştırma sürecini uygun teknolojileri kullanarak tasarlayabilme, uygulayabilme, sonuçlandırabilme ve yönetebilme yeteneğine sahip; anatomi alanında en yeni bilgilere ulaşabilen ve bunları sistemli bir biçimde değerlendirebilen; anatomi alanında gerçekleştirdiği akademik çalışmaların sonuçlarını saygın yurtiçi ve yurtdışı akademik ortamlarda sunabilme ve yayınlayabilme yeterliliğine sahip; Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirebilen ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarabilen; anatomi alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilen; kendi alanı, diğer tıp alanlarında çalışanlar ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü iletişim kurma, işbirliği yapma, görüşlerini savunabilme özelliklerine sahip; özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilen ve yaşam boyu öğrenimi, anatomik bilgi ve becerinin devamlılığı için bir şart olarak gören alanında söz sahibi olan uzmanlar yetiştirmektir.

Programa Kabul Koşulları: Veteriner Hekimliği Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Biyoloji bölümlerine ait lisans diplomasına sahip olmak. Yüksek lisans programına kabul koşulları, öğrenci kontenjanları, aday öğrencilerde aranacak nitelikler ile başvuru ve değerlendirme sürecine ait bilgiler her ilan döneminde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilmektedir.

Kazanılan Derece: Yüksek Lisans Derecesi

Program Sorumlusu: Doç.Dr. Muhammet Bora UZUNER

Tel: 0266 717 0117-4758

e-mail: muzuner@bandirma@edu.tr

Programın Akademik Kadrosu:

Prof. Dr. Serhat OĞUZ (Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Hayrettin TEKÜMİT (Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Yakup BAYKUŞ (Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Rulin DENİZ (Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Yasemin ÜNAL (Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğretim Üyesi Nuriye KURBETLİ (Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı)