Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023

Gösterim: 622

Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Tanıtım Bilgileri

Programın Adı: Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın Dili: Türkçe

Eğitim Türü: Tam Zamanlı 1. Öğretim

Programın Süresi: 4 yarıyıl

Program Bilgileri: Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans programı, hem mikrobiyoloji hem temel tıp bilimlerinde öğrencilerin önceden sahip olduğu bilgilerini geliştirme fırsatı verir. Programın sonunda öğrenciler; mikrobiyal terminolojiyi, mikroorganizmaların genel mekanizmalarını, tıbbi açıdan önemli mikroorganizmaları, korunma ve bulaşma yollarını, tedavi edici antibiyotiklerin mekanizmasını, hastane içinde mikroorganizmaların tanımlanması ve teşhisi süreci ile birlikte, akademik bir kariyere hazırlamak için modern mikrobiyal araştırma metotlarını ve tekniklerini öğrenecektir. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı; özellikle Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı ile bağlantı kurarak ortak çalışmalar yapmaktadır. Son yıllarda özellikle gelişen PCR temelli moleküler tanı yöntemleri. Biyosensörler ve hızlı tanı yöntemleri mikroorganizmaların tespitinde oldukça önemli olup ilgili detaylı araştırmalar ortaya konmuş ve mikroorganizmaların hızlı ve kesin teşhisine yönelik çok ciddi ilerlemeler sağlanmıştır. Dolayısıyla, Temel Tıp Biliminin belkemiğini oluşturan Tıbbi Mikrobiyoloji preklinik ve klinik ve yenilikçi yönleri ile de ele alınacak ve bu doğrultuda bir eğitim uygulanacaktır. Programa kayıtlarda %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Programın Amacı: Başvuran adaylara Tıp Mikrobiyoloji alanında interdisipliner bir bakış açısıyla bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğinde, eğitim ve araştırma yapma konusunda istekli bilim insanı yetiştirmektir. Program ile, öğrencilere özellikli bilgi ve beceri kazandırılarak Tıp Mikrobiyoloji alanında uzman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  Yüksek Lisans çalışması sonunda hazırlanacak tez ile bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama hedeflenmektedir.

Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün belirlediği şartları taşıması gerekmektedir. Bu programa; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Spor Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunları kabul edilir. Önerilen programa öğrenci kabulünde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esas alınacaktır.

Ölçüt

Başvuru Koşulu

Değerlendirme Aralığı

ALES Puanı

En az 55 (ilgili puan türünde) puan almış olmak

%50

Lisans Not Ortalaması

-

%20

Mülakat Puanı

-

%20

Yabancı Dil Puanı

YDS veya eşdeğeri sınavlardan birinden en az 50 puan almış olmak 

%10

 

 

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının (100’lük sisteme göre) %20’si, mülakat notunun 100 üzerinden %20’si ve yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 puan olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programa yerleştirilir.

Kazanılan Derece: Tıbbi Mikrobiyoloji alanında “Yüksek Lisans Derecesi” kazanılarak “Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Uzmanı” unvanı alınır.

Program Sorumlusu: Doç. Dr. Sümeyra SAVAŞ

e-mail: ssavas@bandirma.edu.tr

Programın Akademik Kadrosu

Doç.Dr. Sümeyra SAVAŞ

Prof. Dr. Yavuz ÇOKAL

Dr. Öğretim Üyesi Filiz BAYAR

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf GÖRGÜLÜ

Dr. Öğretim Üyesi Emre TAŞKIN