06 Ocak 2022

Gösterim: 4384

Tanıtım

Türkiye’nin yeni nesil üniversitelerinden biri olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6640 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Enstitümüz; 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü adı ile 2018-2019 eğitim-öğretim döneminden itibaren akademik faaliyetlerine başlamıştır. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, dünyada lisansüstü eğitimlerin giderek önem kazanması ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayacak, yaratıcı, çağdaş ve bilimsel düşünceye ve özgüvene sahip, alanında yetkin insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Enstitümüz bünyesinde; Hemşirelikte Yönetim Doktora Programı, Hemşirelikte Yönetim, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Sosyal Hizmet, Sağlık Yönetimi, Beden Eğitimi ve Spor, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon tezli yüksek lisans programları ile Beden Eğitimi ve Spor tezsiz yüksek lisans programı (1 doktora, 6 tezli yüksek lisans ve 1 tezsiz yüksek lisans) olmak üzere  toplam 8 program ile eğitim öğretim hayatına devam etmektedir.

Enstitümüz Balıkesir İli’nin, Bandırma İlçesi’nde Merkezi Yerleşke Rektörlük binası giriş katında hizmet vermektedir.