26 Ocak 2022

Gösterim: 5540

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Tanıtım Bilgileri

Programın Adı: Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın Dili: Türkçe

Eğitim Türü: Tam Zamanlı l.Öğretim

Programın Süresi: 4 yarıyıl

Program Bilgileri: Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.07.2019 tarih ve E.53227 sayılı yazısı ile kabul edilerek açılmıştır. Program 2019–2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle öğrenci kabulüne başlamıştır.

Programın Amacı: Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programı ile birey, aile, toplumun ruh sağlığını korumak ve geliştirmek, ruhsal bozukluğu olan bireyleri iyileştirmek ve rehabilitasyonunu sağlamak için ileri düzey bilgi, beceri, tutuma sahip uygulayıcı, eğitici, araştırmacı ve yönetici hemşirelerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programa Kabul Koşulları: Programa lisans mezunu hemşireler kabul edilmektedir. Ayrıca yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış öğrenciler yatay grçiş ile başvuru yapabilir. Yüksek lisans programına kabul koşulları, öğrenci kontenjanları, aday öğrencilerde aranacak nitelikler ile başvuru ve değerlendirme sürecine ait bilgiler her ilan döneminde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilmektedir.

Kazanılan Derece: Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Derecesi

Program Sorumlusu: Doç. Dr. Dilek AVCI

Tel: 0 266 717 01 17 e-mail: davci@bandirma.edu.tr

Programın Akademik Kadrosu:

Doç. Dr. Dilek AVCI (Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Latife UTAŞ AKHAN (Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Didem AYHAN (Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)