Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024

Gösterim: 6067

Müdürün Mesajı

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, dünyada lisansüstü eğitimlerin giderek önem kazanması ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayacak, yaratıcı, çağdaş ve bilimsel düşünceye ve özgüvene sahip, alanında yetkin insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Enstitümüzün, deneyimli ve dinamik öğretim üyesi kadrosu tarafından uygulanan lisansüstü programlarımız ile öğrencilerimize bağımsız araştırma yapma ve girişimcilik yeteneği kazandıracağımıza inanıyoruz. Enstitümüz bünyesindeki 2 doktora programı, 11 tezli yüksek lisans programı ve 1 tezsiz yüksek lisans programı ile sağlık bilimleri alanına katkıda bulunmakta, yeni programlar ile de alana katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bu hedefler doğrultusunda gelişmek, geliştirmek, üretmek ve ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmak isteyen, alanında bilgi ve becerileri ile fark oluşturmak isteyen, ülke sağlık hizmetleri ve politikalarına yön vermek isteyen öğrencilerimizi Sağlık Bilimleri Enstitümüz bünyesinde eğitim almaya davet ediyoruz.

Saygı ve Sevgilerimle...

 

                                                                                                                                                            Prof. Dr. Diler YILMAZ

                                                                            Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü