Tarih: 06 Mayıs 2021

Gösterim: 1510

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim yüksek lisans programındaki ilk mezununu verdi.

Doç. Dr. Yılda Arzu ABA danışmanlığında Zeynep ERSAY ÖNAL tarafından hazırlanan “Hemşirelerde Örgüt İkliminin Örgütsel Yaratıcılık Algılarına Etkisi” adlı tez çalışması tez savunma sınavında jüri tarafından başarılı bulunarak yüksek lisans tezi olarak kabul edildi. 


Fotoğraflar