29 Nisan 2020

Gösterim: 212

2019–2020 Eğitim–Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Süreçlerine İlişkin Senato Kararı

Üniversitemiz Senatosu tarafından, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak üzere, TÖMER ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi hariç, Üniversitemizin diğer tüm Hazırlık, Önlisans, Lisans ve Lisansüstü program/bölüm/anabilim dalları ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 

  1. Yarıyıl içi değerlendirme yani Ara Sınav (Vize) yerine; ödev, proje vb. uygulamalardan biri geçerli olacaktır. Bu uygulama, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından belirlenecektir. Öğrencilerimizin, bu uygulamalara ilişkin yükümlülüklerini en geç 2019-2020 bahar yarıyılı eğitim-öğretim döneminin son günü olan 27 Mayıs 2020ye kadar yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Yarıyıl içi değerlendirmesi kapsamındaki bu uygulamaların sınıf geçme notuna katkısı % 30 olacaktır. Yarıyıl içi değerlendirmeler kapsamında yapılacak faaliyetlerden olan ödev ve projeler dijital olarak EYS (LMS) üzerinden, e-posta yoluyla veya kayıt altına alınabilir platformlar aracılığıyla toplanacaktır.

  2. Yıl Sonu (Final), Bütünleme, Tek Ders Sınavları, önceden de ifade edildiği gibi, güncellenen Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde yüz yüze yapılacaktır. Ancak şartlar iyileşmez ise, Senato kararı ile ileri bir tarihe ertelenebilecek veya bu sınavlar online olarak yapılabilecektir. Yıl Sonu (Final) ve Bütünleme sınavlarının sınıf geçme notuna katkısı % 70 olarak uygulanacaktır.

  3. TÖMER ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirmelerin başarı notuna katkısında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Sınavlara ilişkin duyuru, bu birimlerimiz tarafından ayrıca yapılacaktır.