08 Mart 2022

Gösterim: 1822

Yayın Koşulu

Yüksek Lisans Programlarında Yayın Koşulu (2021-2022 Eğitim Öğretim Döneminden itibaren)

 

T.C.

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YAYIN KOŞULU

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Yüksek Lisans Programlarında Yayın Koşulu;

  1. "Yüksek Lisans Yayın Koşulu: Lisansüstü öğrencisinin, ulusal ve uluslararası alanda yayınlarının tanıtılması ve tartışılmasına olanak verilmesi, Üniversitenin yayın sayısının arttırılması, kalitenin yükseltilmesi ve yayın yapmaya teşvik amacıyla;
  • Öğrencinin enstitüye yüksek lisans tezini teslim edebilmesi için, enstitümüzde yüksek lisans öğrenimine başlama tarihinden itibaren, öğrencinin danışmanı ile birlikte, yüksek lisans yaptığı alan ile ilgili veya yüksek lisans tezinden türetilmiş en az 1 adet ulusal/uluslararası makale veya tam metin formatında ulusal/uluslararası bildiri (kongre, konferans, sempozyum) yayımlaması veya kabul almış olması koşulu ile birlikte enstitüye sunması şartı aranır.
  1. Enstitü anabilim dalı başkanlıkları bu asgari şartları sağlamak kaydı ile farklı yayın şartlarını EYK kararı ile uygulayabilir.
  2. Yayın koşulunu sağlamayan öğrenci tezini teslim edemez.
  3. Yayınlarda danışman ve öğrencinin adres kısmında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin adının geçmesi zorunludur."

Senato Kararı için tıklayınız.