17 Eylül 2020

Gösterim: 4341

Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı Tanıtım Bilgileri

Programın Adı: Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı

Eğitim Türü: Tam Zamanlı 1. Öğretim

Programın Süresi: 4 yarıyıl

Program Bilgileri

Program Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' nın 19/8/2019 tarih ve 8415 sayılı yazısı ile kabul edilerek açılmış olup 2019-2020   Eğitim – Öğretim yılında   öğrenci kabulüne başlamıştır.

Programın Amacı

Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı, kişilerde, kendi farkındalıkları ve becerilerini geliştirecek ve sosyal sorumluluk bilinci ile toplum üyelerinin çıkarlarını gözetecek bir perspektif sağlamayı hedeflemektedir. Bilimsel bilgiyi kullanarak birey, grup ve toplumu etkileyen sosyal, psiko-sosyal olguların nedenlerini anlamayı; arzu edilen değişimleri sağlamak için yoksullar, yaşlılar, engelliler, çocuklar, kadınlar, suçlular gibi dezavantajlı birey ve gruplarla, aile ve toplumla çalışma yöntem ve yaklaşımlarını kavramaya yönelik konuları kendisine konu edinmektedir. Böylelikle toplumsal sorunların gündelik sosyal yaşam içindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına, toplumsal refahın arttırılmasına, toplumsal barış ve güvenin sağlanmasına katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Programa Kabul Koşulları

Program; Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Politika, Sağlık Bilimleri, Yönetim ve Organizasyon, İktisat, Hukuk, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çocuk Gelişimi vb. bilim dallarını içeren disiplinler arası bir programdır.

Yüksek lisans programına kabul koşulları, öğrenci  kontenjanları, aday öğrencilerde aranacak nitelikler ile başvuru ve değerlendirme sürecine ait bilgiler her ilan döneminde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilmektedir.

Kazanılan Derece

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans derecesi.

Program Sorumlusu

Doç. Dr. Recep YILDIZ

Tel: 0 266 717 01 17

e-mail: ryildiz@bandirma.edu.tr

Programın Akademik Kadrosu

Doç. Dr. Recep YILDIZ (Sağlık Bilimleri Fakültesi,  Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet AD)

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep ACA (Sağlık Bilimleri Fakültesi,  Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet AD)

Dr. Öğretim Üyesi Fikri KELEŞOĞLU (Sağlık Bilimleri Fakültesi,  Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet AD)

Dr. Öğretim Üyesi Fatih ALTUN (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü)

Dr. Öğretim Üyesi Onur BAYRAKCI (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü)

Doç. Dr. Celalettin YANIK (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)

Doç. Dr. Diler YILMAZ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD)

Dr. Öğretim Üyesi Didem AYHAN (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği AD)

Dr. Öğretim Üyesi Kevser TARI SELÇUK (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü)