Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024

Gösterim: 2480

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı Tanıtım Bilgileri

Programın Adı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın Dili: Türkçe

Eğitim Türü: Tam Zamanlı 1. Öğretim

Programın Süresi: 4 yarıyıl

Programın Bilgileri: Program Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 14.12.2021 tarihli yazısı ile kabul edilerek açılmış olup, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı itibariyle öğrenci kabulüne başlamıştır.

Programın Amacı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında bilimsel ve teknolojik gelişimleri izleyen, eğitim, araştırma ve uygulamalarında ileri ve derin bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde uzman fizyoterapistlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programa Kabul Koşulları: Programa üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunları kabul edilmektedir.  Yüksek lisans programına kabul koşulları, öğrenci kontenjanları, aday öğrencilerde aranacak nitelikler ile başvuru ve değerlendirme sürecine ait bilgiler ilan döneminde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilmektedir.

Kazanılan Derece: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans derecesi.

Program Sorumlusu: Prof. Dr. Ebru KAYA MUTLU

Tel: 0266 717 01 17 – 4556

e-mail: emutlu@bandirma.edu.tr  

Programın Akademik Kadrosu:

Prof. Dr. Ebru KAYA MUTLU (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Dilber DURMAZ (Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan YILMAZ GÖKMEN (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Burçin AKÇAY (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur YILMAZ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Derya AZİM (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)