26 Ocak 2022

Gösterim: 962

Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans Programı Tanıtım Bilgileri

Programın Adı: Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın Dili: Türkçe

Eğitim Türü: İkinci Öğretim

Programın Süresi: 2 Yarıyıl

Program Bilgileri: Program Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 14/12/2021 tarihli yazısı ile kabul edilerek açılmış olup 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı itibariyle öğrenci kabulüne başlamıştır.

Programın Amacı: Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile bilim insanları yetiştirerek, ülkemiz ve ilimizde sporun gelişmesine katkıda bulunmak ve nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amaçlanmıştır. Anabilim Dalımızı bilimsel açıdan daha ileriye götürebilmek, yeni yetişecek bilim insanlarıyla alt yapımızı güçlendirmek ve geniş bir çevreye daha fazla hizmet üretebilmek fırsatı elde edilmiş olacaktır

Programa Kabul Koşulları: Programa öğrenci kabulüyle ilgili başlıca koşul; adayların üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokullarının, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon, Spor Bilimleri bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmalarıdır. Bu bölümler aynı zamanda bilimsel hazırlık programı uygulanmayacak olan bölümlerdir. 

Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren tüm bölümlerinden mezun olan adaylar da bilimsel hazırlık programı almak koşulu ile başvuru yapabilmektedirler.

Önerilen programa öğrenci kabulünde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esas alınacaktır. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, lisans not ortalamasının (100’lük sisteme göre) alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sıralanır.

Kazanılan Derece: Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Program Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Bekir ÇAR

e-mail: bcar@bandirma.edu.tr  

Programın Akademik Kadrosu:

Prof. Dr. Nurettin KONAR (Spor Bilimleri Fakültesi)

Prof. Dr. Nurettin CENGİZ (Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Hayrettin TEKÜMİT (Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı)

Dr. Öğretim Üyesi Gizem BAŞKAYA (Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü)

Dr. Öğretim Üyesi Büşra SÜNGÜ (Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Emre TAŞKIN (Tıp Fakültesi, Tıbbı Genetik Anabilim Dalı)

Dr. Öğretim Üyesi Gülhan YILMAZ GÖKMEN (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)

Dr. Öğretim Üyesi Bekir ÇAR (Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Bora UZUNER (Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı)