Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2021

Gösterim: 1410

ARAŞTIRMA UYGULAMA İZNİ BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

A-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarda Gerçekleştirilecek Araştırma ve Uygulamalar için; 

 

  1. Dilekçe
  2. Anket Örneği
  3. Araştırma Uygulama İzni Ön Başvuru Formu  (Adı geçen öğrenci tarafından ayse.meb.gov.tr adresinde anket iznine ilişkin gerekli yasal izin)
  4. Araştırma İzni Başvuru Taahhütnamesi (tıklayınız)
  5. Etik Kurul Onayı 

 

Yukarıdaki belgeler öğrenci tarafından Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilmeli ve Anabilim Dalı Başkanlığı’nın üst yazısı ile Enstitümüze gönderilmelidir.

Araştırma ve Uygulama İzinleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığının 21/01/2020 tarihli ve 1563890 sayılı yazısı ile bildirilen 2020/2 sayılı Genelgesi için tıklayınız

 

B- Diğer Kurumlarda (Üniversite vb.) Gerçekleştirilecek Araştırma ve Uygulamalar İçin; 

  1. Dilekçe
  2. Etik Kurul Onayı 
  3. Uygulanacak Anket veya Ölçekler
  4. Anket/Ölçek Uygulanacak Kurumun talep ettiği evrak ve bilgiler (Öğrenci Tarafından yerine getirilmelidir.)

 

ØYukarıdaki belgeler öğrenci tarafından Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilmeli ve Anabilim Dalı Başkanlığı’nın üst yazısı ile Enstitümüze gönderilmelidir. 

 

Ø Araştırma Ve Uygulama İzin Başvuruları Sonuçları (MEB’den ve Diğer Kurumlardan gelen) ile ilgili Enstitümüze Gelen Yazılar Öğrencilerimizin E-Posta Adreslerine Enstitümüz tarafından bildirilir.