18 Ekim 2019

Gösterim: 2629

Hemşirelikte Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programı

PROGRAM BİLGİLERİ

 

Program Sorumlusu:  Doç. Dr. Yılda Arzu ABA   (Tel: 0 266 717 01 17 )

 

Programın Adı:  Hemşirelikte Yönetim Tezli  Yüksek Lisans Programı ( Örgün Eğitim)

 

Program Bilgileri:  Program Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' nın 28/02/2018 tarih ve 1941 sayılı yazısı ile kabul edilerek açılmış olup 2018-2019   Eğitim – Öğretim yılı için   öğrenci kabulüne başlamıştır.

Hemşirelikte Yönetim yüksek lisans programı ile çağdaş sağlık sistemi içerisinde sağlığın korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesi ve sağlık bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında   sağlık bakım hizmetlerini yönetebilen, yönetici ve araştırıcı role sahip,  hemşirelik yönetimi alanında “uzman hemşireler” ile  hemşirelik eğitiminde hemşirelikte yönetim alanında ihtiyaç duyulan  akademik kadronun yetiştirilmesi  amaçlanmaktadır.

Programdan yararlanan hemşirelerin lisansüstü eğitimi süresince, yönetim bilim ve sanatı hakkında bilgi, beceri ve anlayış kazandırmak, öğrencinin edindiği bilgi beceri ve anlayışı, hemşirelik hizmetlerinin gelişiminde etkili bir şekilde kullanma yollarını göstermek,  hemşirelikte yönetim  alanında daha ileri düzey bilgi ve becerilere sahip olması,  bilimsel araştırmalar yürütebilmesi ve sahip olduğu bilgi, beceri ve tutum ile genelde sağlık alanına özelde de  hemşirelikte yönetim  alanına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Yüksek lisans programı teorik dersler ile birlikte uygulamayı da kapsamaktadır. Teorik bölüm, hem alana özgü teorik bilginin arttırılmasını hem de mesleki konulardaki yeni gelişmeleri izleyen ve araştıran bireyler yetiştirmeye yönelik eğitimleri kapsamaktadır. Uygulamalı bölüm ise teorikte öğrenilen bilginin uygulamaya aktarılmasını yani hemşirelik hizmetleri yönetimi konusunda araştırma ve yönetim uygulamalarını içermektedir. Bu doğrultuda program hemşirelik, hemşirelikte yönetim, sağlık yönetimi, yönetim ve organizasyon gibi bilim dallarından oluşmaktadır. 

Programa kabul koşulları:  Yüksek lisans programına kabul koşulları, öğrenci  kontenjanları, aday öğrencilerde aranacak nitelikler ile başvuru ve değerlendirme sürecine ait bilgiler   her yarıyıl başından önce  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilmektedir.

 

Programın Akademik Kadrosu:

Öğretim Üyesinin      Adı-Soyadı

Kadrosunun Bulunduğu Kurum ve Birim (Bölüm,Anabilim Dalı, vb)

 

Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon ABD

 

Prof. Dr. Serap ALTUNTAŞ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,  Hemşirelik Bölümü

 

Doç. Dr. Dilek AVCI

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 

 

Doç. Dr. Yılda Arzu ABA

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ABA

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,  Sağlık Yönetimi  Bölümü

 

 

Kazanılan Derece:  Programı başarıyla tamamlayan mezunlar “Hemşirelikte Yönetim Yüksek Lisans”  derecesine sahip olurlar.

Mezunların İstihdam Profilleri:

“Hemşirelikte Yönetim”   alanında yüksek lisans derecesine sahip hemşireler Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel hastanelerde uzman hemşire,  klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak; hemşirelik eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında da akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilirler.

 

Hemşirelikte Yönetim Tezli Yüksek Lisans Ders Planı İçin Tıklayınız.

Hemşirelikte Yönetim Tezli Yüksek Lisans Ders Programı İçin Tıklayınız.